·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

INNOVACIÓ EDUCATIVA

XEI

PROJECTE XEI

XARXA D'ESCOLES I INSTITUTS PER A LA IGUALTAT I LA NO DISCRIMINACIÓ

La Nostra escola participa des del curs 2014-2015 i fins el final del present curs en aquest programa promogut per l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona i els Departaments d'Ensenyament i de Benestar i Família.

A través d'aquest programa es pretén potenciar actituds i comportaments que facin efectius els valors de la igualtat, l'equitat i el respecte en les relacions interpersonals i que donin valor a les diferències de d'un marc de relacions igualitari i lliure.

Alguns dels objectius d'aquest programa són:

  • Prevenir la violència, el domini, el control i l'abús de poder en les relacions interpersonals i promoure models relacionals positius basats en valors d'equitat, respecte, llibertat, responsabilitat i compromís en tots els àmbits de la comunitat educativa.
  • Desenvolupar i valorar estratègies relacionals que promoguin relacions igualitàries i respectuoses al si d'una societat plural i democràtica.
  • Desenvolupar i promoure els valors de coeducació com a millora per a la convivència i la qualitat de vida de les persones.
  • Valorar la diversitat humana en el marc d'una escola i una societat inclusives.
  • Adoptar una actitud crítica i compromesa contra la discriminació i la violència per raó d'origen, funcionalitat, edat, sexe o qualsevol altre.

Aquest programa es treballa amb activitats proposades i integrades a les diferents àrees curriculars.

Un cop finalitzat el període de pilotatge les Administracions Públiques tenen la intenció d'implementar aquest programa a tots els centres d'ensenyament obligatori de Catalunya.