·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

INNOVACIÓ EDUCATIVA

ILEC

PROJECTE ILEC

IMPULS A LA LECTURA

Aquest programa és una de les estratègies que el Departament d'Ensenyament ha engegat amb l'objectiu de "reduir el fracàs escolar al llarg de tota l'educació obligatòria”.

Els objectius del programa són:

  • Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l'èxit educatiu.
  • Aconseguir que els nens, nenes i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat d'accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les matèries i àrees del currículum.
  • Fomentar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

 Aquest programa es fonamenta en els eixos següents:

  • Saber llegir. L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar els textos.
  • Llegir per aprendre. L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements.
  • Gust per llegir. El gust per la lectura s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s´ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.