·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Escola

Qui som


El centre l'Esperança és una escola que fonamenta la seva acció en l'humanisme cristià i té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, de dur a terme una educació integral.
L'escola és oberta a tothom que desitja l'educació que s'hi imparteix, defuig qualsevol discriminació i s'ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui participen se'n senten corresponsables.
La comunitat educativa és fruit de la integració harmònica de tots els estaments que intervenen en l'escola: titularitat, mestres i professors, alumnes, pares d'alumnes i personal d'administració i serveis.