·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Escola

Estratègia Digital de Centre i Cultura Digital


L'EDC defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d'una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

La CULTURA DIGITAL de l'EDC es un recull de tot el que el centre ja està realitzant en l'àmbit digital.

Tota aquesta informació la podeu trobar desenvolupada en el següent enllaç:

https://edcfepesperanca.wordpress.com/