·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

PROJECTES INTERNACIONALS

Projecte Dreams

"DREAMS" Erasmus Project

Dreams: Fomentant la Diversitat en la Transició de l'Escola Primària a la Secundària per Prevenir l'Abandonament Escolar Prematur.

Aquest projecte s'ha realitzat conjuntament amb escoles i organitzacions de diferents païssos d'europa, treballant conjuntament per abordar l'abandonament escolar prematur, particularment en contextos amb una forta presència de diversitat cultural. Lꞌobjectiu principal de DREAMS és prevenir lꞋabandonament escolar a través del suport a estudiants, professorat, famílies i comunitat escolar, per assegurar una bona transició entre lꞌescola primària i secundària, incloent totes les formes de diversitat.

En relació a aquesta transició, aquest projecte pretén:

   - Investigar sobre les pràctiques acadèmiques actuals.

   - Explorar les necessitats dels i les estudiants i la comunitat escolar (fent èmfasi en la diversitat).

   - Crear i avaluar una metodologia innovadora basada en el "Treball de Processos" i el "Teatre".

   - Implementar tallers i activitats a les escoles per provar, avaluar i difondre la metodologia i els recursos generats.

   - Crear un Kit dꞋeines per a assegurar la difusió, ús i multiplicació i impactes del projecte.

El projecte sꞌestà implementant a Espanya, Itàlia i Portugal, tot i que esperem que l'ús dels materials desenvolupats es pugui estendre a més escoles de tot el territori europeu.

Trobareu més informació a la web del Projecte Drems i als arxius que teniu a continuació.


Arxius: