·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Etapes

Currículum de batxillerat 2021-2023


 

MATÈRIES COMUNES

1r

2n

Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera (Anglès)

3

3

Educació física

2

-

Filosofia

2

-

Ciències del món contemporani

2

-

Història de la filosofia

-

3

Història

-

3

Religió i cultura

1

-

Tutoria

1

1

Treball de recerca

   

MATÈRIA COMUNA D'OPCIÓ (1 matèria segons modalitat)

Humanitats

Llatí I i II

4

4

Ciències socials

Matemàtiques CS I i II

4

4

Ciències i tecnologia

Matemàtiques I i II

4

4

MATÈRIES DE MODALITAT 

Modalitat 1*

4

4

Modalitat 2*

4

4

SELECCIONAR UNA OPCIÓ

Modalitat 3*

4

4

Optativa 1* + Optativa 2*

2 + 2

2 + 2

 

*Una opció és realitzar matèries de modalitat o optatives a través de la IOC (Institut Obert de Catalunya). En aquesta opció es podran cursar fins a 2 matèries per curs.

 

MATÈRIES DE MODALITAT 1 i 2

1r

2n

Ciències i tecnologia

Química I i II 

4

4

Seleccionar una matèria

Biologia I i II

4

4

Dibuix tècnic I i II

4

4

     

Humanitats i ciències

socials

Història del món contemporani

4

-

Literatura universal

4

-

Literatura castellana

-

4

Seleccionar una matèria

Economia d'empresa II

-

4

Història de l'art

-

4

 

 

Seleccionar una opció 

1r

2n

Modalitat 3

Economia de l'empresa I

4

-

Física I

4

-

Geografia

-

4

Física II 

-

4

     

Optatives

Seleccionar una opció

Segona llengua I (Francès)

2

-

Estada a l'empresa

2

-

     

Psicologia

2

-

Segona llengua II (Francès)

-

2

Sociologia

-

2