·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Etapes

Saló de l'ensenyament

Batxillerat (Concertat)


El Batxillerat es desenvolupa dins dels estudis postobligatoris i, per tant, té unes característiques pròpies en les que és molt important la feina dels tutors/res per a l'orientació i acompanyament  dels alumnes en aquesta etapa educativa.

Els nostres objectius dins el batxillerat són:

a) Una acció formativa que permeti  els alumnes assolir els coneixements curriculars així com una maduresa acadèmica i personal. El treball de recerca completa aquesta formació  d'aprendre per ells mateixos, de treballar en equip i d'aplicar els mètodes apropiats d'investigació.
b) Una acció preparatòria bé per la Universitat  o per Cicles Formatius de Grau Superior.
c) Una acció orientadora tant dels seus tutors como de tot l'equip docent

El centre imparteix les modalitats de:  

a) Humanitats i Ciències Socials

b) Ciències i Tecnologia

 

Multimèdia