·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

ESCOLA - EMPRESA

Escola Empresa


Amb l'objectiu de millorar les eines d'inserció professional del nostres estudiants, des del servei Escola – Empresa tenim la missió de generar sinèrgies amb l'entorn empresarial i posem a la vostra disposició els següents serveis:

 

1. Alumnat en pràctiques:

Són pràctiques no laborals en centres de treball, que realitza l'alumnat de formació professional, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent, l'empresa i l'alumnat. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d'aquests ensenyaments i de manera general consisteixen en una estada a l'empresa de 4 hores al dia, majoritàriament en horari de tarda.

Sovint constitueixen una primera presa de contacte entre l'estudiant i les empreses, i permet aplicar en un entorn real els coneixements adquirits.

La duració d'aquestes pràctiques en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa és de 350h.

Beneficis per l'empresa:

  • Millorar el procés de detecció de talent i de selecció de personal qualificat.
  • Col·laborar en la formació de l'alumnat.
  • Oferir l'accés de l'estudiant a la seva primera ocupació.
  • Relacionar-se amb els centres de formació professional.
  • Realitzar les pràctiques no implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

 

 2. Borsa de treball:

L'objectiu es posar en connectar exalumnes titulats amb empreses que cerquen atraure talent i incorporar els professionals més adequats.

 

 3. Innovació i transferència de coneixement:

Per augmentar el nivell professional dels futurs treballadors dels nostres sectors productius, esdevé clau una col·laboració intensiva entre l'empresa i la formació professional. Des de l'Escola l'Esperança posem a la vostra disposició les següents possibilitats:

  1. Visites a empreses.
  2. Desenvolupament de Projectes Reals.
  3. Impartir xerrades tècniques als estudiants.

 

Si tens qualsevol dubte, et pots adreçar directament a Sergio Baeza, coordinador del servei d'escola-empresa, en el correu electrònic sergio.baeza@escolaesperanca.cat