·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Curs 2023-2024

Pagament

Quotes 2023-2024


 

OFERTA EDUCATIVA

Ensenyament Quota total Quota desglossada
Educació infantil 86.50 €/mes  75 € mensualitat més 11.5 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i materila fungible.
Educació primària 86.50 €/mes  75 € mensualitat més 11.5 €/mes en concepte de serveis programes educatius, material escolar general i material fungible.
ESO 86.50 €/mes  75 € mensualitat més 11.5 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, meterial escolar general i material fungible.
Batxillerat 112 €/mes  98 € mensualitat més 14 €/mes en concepte de serveis programes educatius, material escolar general i material fungible.
Cicle formatiu 87 €/mes

 75 € mensualitat més 12 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i material fungible.

 No es paga matrícula ni cap altre rebut extraordinari per material

 

 

ACTIVITATS NO CURRICULARS

Menjador (el centre disposa de cuina pròpia)

  8'50 € alumnes fixes i 9'00 € alumnes esporàdics

Servei d'acollida 

 

De 7 a 9 h: Quota mensual 50 €. Preu diari 4 €.

De 8 a 9 h: Quota mensula 40 €. Preu diari 3€.

AFA   Segons activitat (no hi ha quota fixa)