·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Preinscripcions/Quotes

QUOTES 2019-2020


 

OFERTA EDUCATIVA

Ensenyament

Quota total

Quota desglosada

Educació infantil

80,75 €/mes

73 € mensualitat més 7,5 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i material fugible.

Educació primària

80,75 €/mes

73 € mensualitat més 7,5 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i material fungible.

ESO

82,50 €/mes

73 € mensualitat més 9,50 €/mes en concepte de Science Bits, serveis, programes educatius, material escolar general i material fungible.

Batxillerat

105,50 €/mes

98 € mensualitat més 7,50 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i material fungible.

Cicle formatiu

82,50 €/mes

75 € mensualitat més 7,50 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i material fungible.

 

              No es paga matrícula ni cap altre rebut extraordinàri per material

  

ACTIVITATS NO CURRICULARS

Menjador (El centre disposa de cuina pròpia)

8,50 € alumnes fixes i 9 € alumnes esporàdics

Servei d'acollida de 7,45 a 9 h

Quota mensual 35 € (descompte del 50% per a germans)

 Preu dirari 3 €

AFA

Segons activitat (No hi ha quota fixa)