·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Activitats/Innovació

Simulació d'empresa


El nostre centre utilitza el projecte SEFED per la creació d'una empresa com a eina pedagògica per a formar l'alumnat del cicle formatiu, de manera pràctica i transversal (learning by doing), en tasques administratives i de gestió empresarial, utilitzant la simulació d'empreses com a metodologia d'aprenentatge.

  • El alumnes creen una empresa: distribució per departaments i els recursos habituals en una oficina.
  • Aquesta empresa funciona com una empresa real: compra i ven els seus productes, té relacions comercials amb altres empreses simulades arreu del món, comptabilitza operacions, controla tresoreria, paga impostos, gestiona els recursos humans i el departament de màrqueting, etc. 
  • L'alumnat s'integra en un context en el que es viu l'ambient laboral, i es donen les condicions d'una relació de treball que faciliten l'aprenentatge i l'entrenament de les situacions, tasques i processos habituals a la vida real. 
  • L'objectiu és aconseguir les competències de cada un dels llocs de treball.

Metodologia activa i amb un component clarament professionalitzador. Promou la formació per mitjà de l'experiència: "aprendre fent, aprendre treballant" - learning by doing.